วิธีการใช้งาน

How to use

วิธีการใช้งาน


วิธีการติดตั้งและใช้งาน Kid Bright IDE
วิธีการติดตั้งและใช้งาน Kid Bright IDE

วิธีการติดตั้งและใช้งาน Kid Bright IDE

URL  :   https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/วิธีการติดตั้งและใช้งาน Plugin Servo Motor
วิธีการติดตั้งและใช้งาน Plugin Servo Motor

วิธีการติดตั้งและใช้งาน Plugin Servo Motor

URL  :  https://www.kid-bright.org/kidbright/download/3371/วิธีการติดตั้งและใช้งาน Ultrasonic
สำหรับ Download Plugin อื่นๆ ของ Kidbright IDE
สำหรับ Download Plugin อื่นๆ ของ Kidbright IDE

สำหรับ Download Plugin อื่นๆ ของ Kidbright IDE

URL : https://store.kidbright.info/