Pretest สำหรับคณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์

1 บทเรียน | 00 ชม. 01 นาที
Pretest สำหรับคณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์

หมายเหตุ : pretest นี้เป็นเพียงการประเมินความรู้ก่อนเรียน เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรของผู้จัดทำ มิได้มีผลในการเก็บคะแนนหรือเผยแพร่แต่อย่างใด โปรดตอบตามที่ท่านทราบ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดครับ

เพิ่มเติม
Pretest สำหรับคณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์
| 00 ชม. 01 นาที

บทเรียน

1 บทเรียน

คะแนน

Not rated

ผู้เรียน

32

รายการโปรด

เกียวกับผู้สอน

Pretest สำหรับคณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์

1 บทเรียน | 00 ชม. 01 นาที